Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Ponedeljek, 08 Feb 2016

Prenos znanja

Natisni

Naše znanje, ki ga nenehno nadgrajujemo in izkušnje, ki smo jih pridobili s sodelovanjem v številnih projektih, je mogoče koristno uporabiti.

Prenos znanja ocenjujemo kot ključen element pri uveljavljanju javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji. Izvajalci izobraževanj so dobri govorci in strokovnjaki, ki znajo povezati teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami in ki se znajo hitro odzvati na izzive udeležencev.


Skupaj z vami bomo izdelali program izobraževanja, ki bo v kar največji meri ustregel vašim potrebam in pričakovanjem.


V zvezi s tem lahko zagotovimo:


I. INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN PRAKTIČNE DELAVNICE
Prednost dajemo individualnim izobraževanjem, ki so namenjena manjšim skupinam. Izkušnje iz tujine kažejo, da so individualna izobraževanja najhitreje rastoča oblika izobraževanj. Udeležencem omogočajo, da osredotočeno zapolnijo vrzeli v svojem znanju in najdejo odgovore na odprta vprašanja, brez nepotrebnega ponavljanja vsebin, ki jih udeleženci že poznajo.

 

ZAKAJ izbrati individualno izobraževanje?
-    ker boste skupaj z nami oblikovali program izobraževanja, ki bo prilagojen vašim potrebam, željam in interesom;
-    ker boste dobili odgovore na postavljena vprašanja;
-    ker bo skupina udeležencev sestavljena po vaši izbiri;
-    ker je dinamično, interaktivno, zanimivo in praktično;
-    ker boste vključeni v razpravo in boste lahko preverili svoje znanje in ideje;
-    ker deluje po metodi »brainstorminga«.

 

KOMU so individualna izobraževanja namenjena?
-    individualna izobraževanja so primerna tako za javni kot za zasebni sektor,
-    zaželeno je, da se udeleženci individualnega izobraževanja medsebojno poznajo oz. so na kakšen drug način interesno povezani (npr. sodelavci, člani projektne skupine, ipd.);
-    udeležence naj zanima tematika izobraževanja in naj bodo vključeni v oblikovanje programa izobraževanja;
-    udeleženci morajo biti motivirani.

 


II. IZOBRAŽEVANJA PRI POGODBENIH PARTNERJIH
Pogosto sodelujemo tudi s pogodbenimi partnerji pri pripravi izobraževanj, navadno za večje število udeležencev. Med novicami boste zasledili, ali je trenutno aktualno kakšno izobraževanje, ki se ga lahko udeležite.

assistant Cookie control