Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Nedelja, 07 Feb 2016

Zastopanje na pogajanjih

Natisni

Zastopanje na pogajanjih je pogosto predstavljeno kot veščina, ki strankam omogoča maksimizacijo njihovih koristi. Obstaja cela vrsta pogajalskih tehnik, vendar so uspešni pogajalci predvsem tisti, ki znajo prisluhniti tudi nasprotni strani in poiskati razumen kompromis ter povezati prave partnerje v vzajemno in dolgoročno partnerstvo.  

Lastnosti dobrega pogajalca so potrpežljivost, prilagodljivost in kreativnost. V okviru pogajalskega procesa je potrebno upoštevati argumente nasprotne strani, obenem pa zavarovati lastne interese. V okviru pogajanj, še posebej na področju prava, kjer se usklajujejo vsebine pogodb, je ključna uravnoteženost pravic in obveznosti obeh strani. Samo v okviru uravnoteženega in partnerskega razmerja je mogoče najti dolgoročno uspešne projekte.


V zvezi s tem lahko zagotovimo:
- zastopanje na pogajanjih, ki vključuje predvsem usklajevanje besedil pogodb in s tem povezana vprašanja opredelitve pravic in obveznosti pogodbenih strank,
- oblikovanje inovativnih in kreativnih kompromisnih rešitev, ki v kar največji možni meri sledijo interesom obeh strani,
- izvedbo pogajanj o komercialnih pogojih,
- pripravo protokolov, po katerih se pogajanja izvedejo na način, da se vse ponudnike obravnava enakopravno ter da se zagotovi transparentna izbira najugodnejšega ponudnika,
- izvedbo ustnih in/ali pisnih dražb.  

assistant Cookie control