Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Četrtek, 11 Feb 2016

Pogoji uporabe

Natisni
PPPforum.si – vse pravice pridržane
Informacije objavljene na spletni strani pppforum.si, so last Inštituta za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak (v nadaljevanju: »inštitut«) in se lahko reproducirajo, distribuirajo, dajajo na voljo javnosti, predelujejo ali dajejo v najem, vendar le ob predhodnem soglasju inštituta. Hkrati z dovoljenjem inštituta je obvezno navesti naslednji vir podatkov: »Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, pppforum.si«. Povzemanje vsebine spletnih strani je dovoljeno le hkrati z navedbo vira. V primeru kršitve avtorskih pravic Inštituta, je uporabnik spletne strani pppforum.si odškodninsko odgovoren inštitutu za vso povzročeno škodo.

Izjava o odgovornosti inštituta
Vsebina te spletne strani je izključno informativni pripomoček, ki ga je treba pri poglobljenem študiju ali izvajanju postopkov povezanih z izvajanjem javnih, služb, oblikovanjem javno-zasebnih partnerstev, vodenjem javnih razpisov, oblikovanjem projektnih financiranj in drugih vsebin, nujno in bistveno dopolniti z obsežnejšimi gradivi. Inštitut ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov), ki bi nastala z ali iz uporabe spletne strani pppforum.si

Varstvo osebnih podatkov
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo se zavezuje, da bo skrbno varoval vaše osebne podatke. Uporabljeni bodo izključno za komunikacijo z vami. Vaših podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.
assistant Cookie control