Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Sobota, 13 Feb 2016

O Inštitutu

Natisni

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb in državnih pomoči, javnih razpisov in javnega naročanja, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

 

Za ta namen se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij (prava, ekonomije, projektnega vodenja, komunikologije, etc.), ki so želeli svoje akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. Inštitut je tako oblikoval raziskovalno skupino, ki jo tvorijo zaposleni na Inštitutu in zunanji strokovnjaki, ki so večinoma aktivni na podiplomskih študijskih programih s področij delovanja Inštituta. Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih.

 

Ustanovitelji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo spadamo v mlajšo generacijo raziskovalcev, ki se zaveda, da je za uspešno uveljavitev javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji treba črpati iz bogate zakladnice znanja uveljavljenih profesorjev, literature in domačih ter tujih izkušenj, da pa je obenem treba biti aktivno prisoten tudi v praksi, kjer je mogoče obširno znanje implementirati. S tega stališča si prizadevamo, da svoje raziskovalno delo približamo potrebam gospodarskega življenja. Zavedamo se, da izziv našega delovanja ni in ne sme biti zgolj v Sloveniji.

 

Temeljni cilji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so:

  • - omogočiti povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in strokovnih področij ter vzpodbujati razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela;
  • - oblikovanje in izvajanje študijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov na področjih pravne in ekonomske znanosti s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javnih služb, javno-zasebnih partnerstev, javnih razpisov (javnih naročil), projektnega vodenja in projektnega financiranja;
  • - razvoj aplikativne znanosti ter prenos znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativnih ter kreativnih rešitev;
  • - promocija znanstvene in raziskovalne dejavnosti Inštituta.

 

Glavne prednosti Inštituta so:

  • - strokovnost in zanesljivost;
  • - fleksibilnost in kreativnost;
  • - povezovanje teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
  • - multidisciplinaren princip dela, ki omogoča, da se v projekt vključijo strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj oblikujejo rešitev konkretnega problema;
  • - poznavanje domače in tuje teorije in prakse;
  • - praktične izkušnje in reference z vodenjem kompleksnih projektov na področju javno-zasebnih partnerstev, javnih naročil, vodenjem javnih investicij, regulacijo javnih služb in koncesij, pripravo ekonomskih in investicijskih študij, pripravo javnih pogodb, koncesijskih in drugih splošnih aktov o javno-zasebnih partnerstvih, ipd.

 

Aktivnosti Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so projektno in ciljno usmerjene.

 

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo jamči in zagotavlja, da bodo vse storitve opravljene s strani usposobljenih in izkušenih strokovnjakov iz zgoraj navedenih področij delovanja Inštituta, ki imajo praktične izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni, kot zasebni strani, zato lahko zagotovijo celovito analizo posameznega projekta in tako prispevajo k njegovi uspešni realizaciji.

 

 

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

 

Boštjan Ferk, direktor IJZP

 

 

 

assistant Cookie control