Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

LOADING
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2873694.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6256741.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2742062.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5219913.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7445015.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4138364.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9385763.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2876385.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6376111.jpg

Področja dela

 • Javno-zasebna partnerstva
 • Javna naročila in javni razpisi
 • Javne službe in državne pomoči
 • Pravna mnenja, analize, študije
 • Priprava pogodb in nadzor na izvajanjem …
 • Ekonomske študije in investicijski dokum…
 • Projektno vodenje
 • Zastopanje na pogajanjih
 • Prenos znanja

Javno-zasebna partnerstva

predstavljajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri zagotavljanju izvajanja javnih služb, vzpostavljanju ali posodobitvi javne infrastrukture in pri izvajanju drugih projektov v javnem interesu.

Več o tem

Javna naročila in javni razpisi

predstavljajo formalne postopke, po katerih javni sektor naroča blago, storitve in gradnje. Sistem javnega naročanja zasleduje načelo gospodarnosti, ob tem pa je treba zagotoviti enakopravnost med potencialnimi ponudniki.

Več o tem

Javne službe in državne pomoči

predstavljajo pomemben element socialne družbe, ki temelji na enakopravnem obravnavanju posameznikov, dostopnosti do storitev javnih služb, solidarnosti, kohezivnosti in zavarovanju javnega interesa.

Več o tem

Pravna mnenja, analize, študije

so izjemnega pomena za sprejemanje pravilnih, smotrnih in zakonitih odločitev. Pravo namreč postaja vedno bolj kompleksen sistem pravnih pravil, ki terja visoko stopnjo specializacije in vse bolj multidisciplinaren pristop.

Več o tem

Priprava pogodb in nadzor na izvajanjem pogodb

sta ključna za uspešno realizacijo projektov. Pogodba namreč predstavlja osnovo na kateri se gradi pravno razmerje med dvema strankama.

Več o tem

Ekonomske študije in investicijski dokumenti

so namenjeni ekonomski analizi projekta. Vsebinsko so praviloma oblikovani tako, da se primerja ekonomska upravičenost realizacije posameznega projekta v različnih variantah.

Več o tem

Projektno vodenje

Projektno vodenje je pojem, brez katerega si danes več ni mogoče zamisliti realizacije uspešnega projekta. Projektno vodenje je postala veščina...

Več o tem

Zastopanje na pogajanjih

je pogosto predstavljeno kot veščina, ki strankam omogoča maksimizacijo njihovih koristi. Obstaja cela vrsta pogajalskih tehnik, vendar so uspešni pogajalci predvsem tisti, ki znajo prisluhniti tudi nasprotni strani.

Več o tem

Prenos znanja

Naše znanje, ki ga nenehno nadgrajujemo, in izkušnje, ki smo jih pridobili s sodelovanjem v številnih projektih, je mogoče koristno uporabiti.

Več o tem
Sreda, 10 Feb 2016

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Poslovna enota Ljubljana

Ukmarjeva ulica 2                       1000 Ljubljana

Tel: 01 60 100 70
Fax: 01 60 100 71

PRIROČNIK  ZA  JAVNO - ZASEBNO  PARTNERSTVO


Pred vstopom je potrebna prijava.

 


VSTOPI

ISKALNIK JAVNIH NAROČIL

 

Prenovili smo iskalnik javnih naročil! www.javno-narocilo.si

 


OGLED

  Več o knjigi

Več o tem

NOVICE

 1. Dnevi javnih naročil - 15. in 16.11.2015

  18. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« bo potekal 15. in 16. oktobra 2015 v Kongresnem centru Hotela Slovenija v Portorožu.

  Za prijave prek naše spletne strani vam pripada popust v višini 5%. Popust koristite tako, da na prijavnici med opombe navedete "5% popust - Inštitut za javno-zasebno partnerstvo".

  Program in prijavnica

   


 2. Izšla je knjiga "Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu"

  Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je izdal knjigo z naslovom "Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu".

  Ogled kazala knjige: KAZALO.

  Naročilnica je dostopna na naslednji povezavi: NAROČILNICA.

   


assistant Cookie control