Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

LOADING
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2873694.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6256741.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2742062.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5219913.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7445015.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4138364.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9385763.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2876385.jpg
http://pppforum.si/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6376111.jpg

Področja dela

 • Javno-zasebna partnerstva
 • Javna naročila in javni razpisi
 • Javne službe in državne pomoči
 • Pravna mnenja, analize, študije
 • Priprava pogodb in nadzor na izvajanjem …
 • Ekonomske študije in investicijski dokum…
 • Projektno vodenje
 • Zastopanje na pogajanjih
 • Prenos znanja

Javno-zasebna partnerstva

predstavljajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri zagotavljanju izvajanja javnih služb, vzpostavljanju ali posodobitvi javne infrastrukture in pri izvajanju drugih projektov v javnem interesu.

Več o tem

Javna naročila in javni razpisi

predstavljajo formalne postopke, po katerih javni sektor naroča blago, storitve in gradnje. Sistem javnega naročanja zasleduje načelo gospodarnosti, ob tem pa je treba zagotoviti enakopravnost med potencialnimi ponudniki.

Več o tem

Javne službe in državne pomoči

predstavljajo pomemben element socialne družbe, ki temelji na enakopravnem obravnavanju posameznikov, dostopnosti do storitev javnih služb, solidarnosti, kohezivnosti in zavarovanju javnega interesa.

Več o tem

Pravna mnenja, analize, študije

so izjemnega pomena za sprejemanje pravilnih, smotrnih in zakonitih odločitev. Pravo namreč postaja vedno bolj kompleksen sistem pravnih pravil, ki terja visoko stopnjo specializacije in vse bolj multidisciplinaren pristop.

Več o tem

Priprava pogodb in nadzor na izvajanjem pogodb

sta ključna za uspešno realizacijo projektov. Pogodba namreč predstavlja osnovo na kateri se gradi pravno razmerje med dvema strankama.

Več o tem

Ekonomske študije in investicijski dokumenti

so namenjeni ekonomski analizi projekta. Vsebinsko so praviloma oblikovani tako, da se primerja ekonomska upravičenost realizacije posameznega projekta v različnih variantah.

Več o tem

Projektno vodenje

Projektno vodenje je pojem, brez katerega si danes več ni mogoče zamisliti realizacije uspešnega projekta. Projektno vodenje je postala veščina...

Več o tem

Zastopanje na pogajanjih

je pogosto predstavljeno kot veščina, ki strankam omogoča maksimizacijo njihovih koristi. Obstaja cela vrsta pogajalskih tehnik, vendar so uspešni pogajalci predvsem tisti, ki znajo prisluhniti tudi nasprotni strani.

Več o tem

Prenos znanja

Naše znanje, ki ga nenehno nadgrajujemo, in izkušnje, ki smo jih pridobili s sodelovanjem v številnih projektih, je mogoče koristno uporabiti.

Več o tem
Sreda, 22 Okt 2014

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Poslovna enota Ljubljana

Ukmarjeva ulica 2                       1000 Ljubljana

Tel: 01 60 100 70
Fax: 01 60 100 71

PRIROČNIK  ZA  JAVNO - ZASEBNO  PARTNERSTVO


Pred vstopom je potrebna prijava.

 


VSTOPI

ISKALNIK JAVNIH NAROČIL

 

Prenovili smo iskalnik javnih naročil! www.javno-narocilo.si

 


OGLED

SEZNAM VSEH JAVNIH NAROČIL  

Več o tem

NOVICE

 1. 17.4.2014: XXI. FIDE kongres 2014

  Dansko združenje za evropsko pravo in Pravna fakulteta Univerze v Kopenhagnu, vabita k udeležbi na XXVI FIDE Kongresu, ki se bo v času od 28. – 31. maja 2014 odvijal v Tivoli Congress Center, Kopenhagen, Danska.

  Tema prestižnega FIDE Kongresa, na katerem se bodo zbrali ugledni akademski predstavniki in sodniki Sodišča EU, vrhovnih nacionalnih in ostalih sodišč, ter priznani uradniki in odvetniki, bo osredotočena na tri temeljna področja v javnem interesu, ki se bodo podrobneje obravnavala v posebnih delavnicah:

  • Ekonomska in monetarna Unija (ustavni in institucionalni vidiki ekonomske vladavine v EU)
  • Državljanstvo EU (razvoj, vpliv in izzivi)
  • Pravo javnega naročanja (omejitve, priložnosti in paradoksnost).

   

   

  V namen izvedeti več o XXVI FIDE Kongresu, sledite povezavi www.fide2014.eu.


 2. 28.3.2014: Objava novih direktiv v Uradnem listu EU

  Na področju koncesijskih razmerij in javnega naročanja so bile dne 28.3.2014, v Uradnem listu Evropske unije L 94, objavljene naslednje Direktive:

  - Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb,

  - Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES,

  - Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES.

   

  Direktiva 2004/18/ES in Direktiva 2004/17/ES se razveljavita z učinkom od 18. aprila 2016. Države članice morajo uveljaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z vsako od direktiv, najpozneje do 18. aprila 2016. Direktive začnejo veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC


assistant Cookie control