Govorniki


Verica Trstenjak

Nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Luksemburg


Dominik Zunt

Odgovorni za strokovno podporo na področju financiranja podnebnih sprememb, infrastrukturne politike in EURATOM, Luksemburg


Jan Van Schoonhoven

Izvršni vodja UNECE Centra odličnosti za javno-zasebno partnerstvo, Ženeva


Sanjin Arifagić

Vodja Oddelka za ekonomski in družbeni napredek pri Regionalnem razvojnem svetu (RCC), Sarajevo, BIH


Miro Prek

Sodnik splošnega sodišča EU, Luksemburg


Mila Sullivan

Soustanoviteljica in izvršna direktorica DAX Partnership, Irska


Leon Lozar

Direktor Aquasystems d.o.o., Slovenija


Rajko Pirnat

Profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Slovenija


Vlasta Krmelj

Direktorica Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v Mariboru, Slovenija


Adam Jędrzejewski

Direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Poljska


Tadeja Möderndorfer

Vodja Službe za javna naročila v Mestni občini Ljubljana, Slovenija


Petra Ferk

Ustanoviteljica in raziskovalka na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, Slovenija


Dejan Podhraški

Ustanovitelj in raziskovalec na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, Slovenija


Boštjan Ferk

Direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Slovenija


Branko Kašnik

Namestnik direktorja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Slovenija


Jure Boček

Tehnični direktor Adesco d.o.o., Slovenija


Dejan Ferlin

Direktor Adesco d.o.o., Slovenija


Monika Kirbiš Rojs

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija


Miranda Groff Ferjančič

Strokovnjakinja za javno-zasebna partnerstva, Slovenija


Kamilo Vrana

Strokovnjak za javno-zasebna partnerstva, Hrvaška


Ivan Žagar

Predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Slovenija


Tina Žejn

Svetovalka specialistka v UniCredit Banka Slovenija d.d., Oddelek za podjetniške finance in projektno financiranje, Slovenija


Andreja Mežnar Bole

Svetovalna specialistka v UniCredit Banka Slovenija d.d., Oddleke za podjetniške finance in projektno financiranje, Slovenija


Yuriy Husyev

Direktor Državnega projektnega sektorja pri Agenciji za investicije in vodenje nacionalnih projektov Ukrajine, Ukrajina


Nina Schenk

Svetovalka pri Evropskem centru znanja za javno-zasebno partnerstvo (EPEC, EIB), Luksemburg


Lukasz Rozanski

Pravni svetovalec za zakonodajo s področja javnega naročanja I, Generalni direktorat za notranji trg in storitve pri Evropski komisiji v Bruslju, Bruselj


Nena Dokuzov

Vodja sektorja za upravljanje s programi kohezijske politike, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija


Franc Hudoklin

Župan občine Šentjernej, Slovenija


Anja Kocjančič

Vodja oddelka Okoljske rešitve, Petrol, d.d., Slovenija